Psykoterapi

Psykoterapi


v. eksam. psykoterapeut Sandra Buchhardt


Tidsbestilling på tlf. 2992 9523 - 

eller mail@sandrabuchhardt.dk

Psykoterapi


Varighed: 60-75 min. - pris: 650 kr.

Terapien kan finde sted ved fysisk fremmøde eller via telefon, Facetime, Messenger eller Skype.


At få det bedre handler i høj grad om at få det bedre med dig selv. Og det første og vigtigste skridt er at se på og mærke ind i det, der er i dig. Det hjælper jeg dig med på en nænsom og konstruktiv måde, og sammen finder vi veje til at skabe de forandringer, du ønsker.


I terapien tager vi altid udgangspunkt i det, der fylder for dig her og nu. Det kan handle om dit arbejde, arbejdsløshed, dit parforhold eller det at være alene. Oplever du fx stress, uro, tristhed eller føler, du er kørt fast på en eller anden måde, kan det være udgangspunkt for terapien.

Mine specialer

Jeg hjælper mennesker, som døjer med bl.a.:

  • stress
  • angst
  • depression
  • jalousi
  • lavt selvværd og mindreværd
  • søvnproblemer


Bestil tid på tlf. 2992 9523 eller mail@sandrabuchhardt.dk

At vokse som menneske

Psykoterapien foregår i en respektfuld og omsorgsfuld atmosfære. Sammen udforsker vi det, du oplever som vanskeligt - i fuld accept. Uanset hvor store eller små, du selv oplever dine vanskeligheder, tager jeg dig alvorligt. I enhver udfordring har du en mulighed for personlig vækst og bedre kontakt til dine ressourcer - og dermed mulighed for at erobre et bedre selvværd, mere livsglæde og en større grad af selvudfoldelse.


Dine udfordringer - og dine ressourcer

Gennem en fordomsfri udforskning af de udfordringer, du har, opnår du en dybere forståelse af dig selv og din situation - og finder veje til at få det bedre indeni og også løse helt konkrete problemstillinger. Som terapeut understøtter jeg din selvudforskning og hjælper dig med at bearbejde dine vanskeligheder. Jeg har samtidig blik for dine unikke ressourcer og arbejder aktivt med at styrke din kontakt til dem - for en bedre kontakt til de kvaliteter, du også rummer, er en del af vejen til at få det bedre med dig selv..


Et mildt blik på dig selv

Mit udgangspunkt for det terapeutiske arbejde er en grundlæggende accept af, at mennesker indeholder både smukke og mindre flatterende sider. Accept er i min forståelse nødvendig for at turde se sig selv i øjnene og være ærlig over for sig selv. Det er derfor en del af terapien, at jeg hjælper dig med at få et mildt blik på dig selv og det liv, du lever.


Ring, hvis du har spørgsmål til terapien eller ønsker at bestille en tid, på: tlf. 29 92 95 23.


Min baggrund som psykoterapeut

Som terapeut trækker jeg først og fremmest på min egen erfaring fra mange år med terapi og selvudvikling. Derudover har jeg naturligvis en uddannelse som psykoterapeut - samt en række supplerende uddannelser; se dem her. I psykoterapien inddrager jeg forskellige redskaber, alt efter hvad jeg vurderer, vil være godt i forhold til netop dig - og ud fra hvordan du selv ønsker at arbejde. Samtaleterapien kan eksempelvis både tage form af kognitiv terapi og dybdepsykologisk terapi. Konkret kan samtalen suppleres med fx tankefeltterapi eller kropsterapi, drømme kan inddrages i terapien mv.


Jeg har arbejdet som psykoterapeut med individuel terapi og parterapi siden 2008 - se mere om min baggrund, erfaring og uddannelser her.

Skype og Facetime


Hvis det er mest praktisk for dig, at vi taler sammen via Skype eller Facetime, er det en mulighed. Det er bedst, hvis vi kan mødes fysisk første gang - derefter kan vi fint bruge Skype/Facetime, hvis du føler dig tilpas med det. Bor du langt væk eller ligefrem i udlandet, bruger vi selvfølgelig Skype eller Facetime helt fra starten. Jeg har også fine erfaringer med at tale sammen via god, gammeldags telefon, hvis du foretrækker det.

Tidsbestilling på mobiltlf. 2992 9523 - eller mail@sandrabuchhardt.dk

Ressourcer og vanskeligheder

Jeg skelner mellem personligheden, som vi danner igennem vores opvækst, og kvaliteterne, som er vores egentlige natur, og som tilsammen udgør vores individualitet. Alle mennesker er født med umistelige kvaliteter som eksempelvis glæde, visdom, kraft, kreativitet, medfølelse, blidhed, fred, værdighed og tålmodighed. 


Kontakt til dine ressourcer og blik for dine vanskeligheder

I mit perspektiv er en vigtig del af arbejdet at erobre kontakt til vores ressourcer, herunder vores kvaliteter. Vi har brug for at lade vores kvaliteter arbejde aktivt i os, når vi skal overvinde vores vanskeligheder og generelt til at nære, styrke og støtte os på vores vej i livet. Samtidig har vi også behov for ærligt at se vores personligheds uhensigtsmæssige mønstre i øjnene. Derfor søger jeg i terapien at finde en balance mellem arbejdet med at skabe kvalitetskontakt og arbejdet med at afdække og erkende personlighedsstrukturen.


 

Arbejdet med at få bedre kontakt med dine kvaliteter vil ofte trække ting frem, som står i vejen for denne kontakt. Og i takt med at du bearbejder dine blokeringer, styrker du kontakten til dine kvaliteter. Jo mere vi forsøger at udfolde vores kvaliteter, desto mere får vi blik for vores personlighed og de strukturer og mønstre, der gør, at vi lukker af for kontakt med os selv og til verden omkring os - og omvendt: jo bedre vi kender vores egne mønstre, desto mindre magt har de over os - og desto mere kan vi åbne os mod verden og lade vores kvaliteter flyde frit.


Jo mere vi tør lade vores kvaliteter blive synlige og udfolder dem i vores liv, desto bedre selvværdsfølelse får vi. Ud over et bedre selvværd giver det dyb mening at bruge vores kvaliteter aktivt - og det fører igen til øget livsglæde,  mod på livet  og livsappetit.


Længsel efter noget dybere

Hvis du har en uspecifik fornemmelse af, at der mangler noget i dit liv, hvis du føler længsel eller savn uden helt at vide efter hvad, kan det også være udgangspunkt for terapien. Selv om ens liv egentlig fungerer godt, kan man opleve, at eksempelvis meningsløshed, håbløshed, rastløshed eller uro fylder i én. Og bearbejdelsen af disse tilstande er en mulighed for at føle bl.a. større glæde, selvaccept, frihed og fredfyldthed - og få dybere kontakt til dig selv.


At blive virkelig

Længslen efter at blive mere sand og i overensstemmelse med sig selv kan være en stærk motivationsfaktor i det terapeutiske arbejde. Og en væsentlig del af arbejdet består i at opdyrke og træne en kvalitet som ærlighed (først og fremmest i forhold til sig selv) samt evnen til at mærke efter, hvad der er hvad - såvel inden i som uden for sig selv. Ærlighed kan være dybt opløftende og understøtter evnen til at være nærværende og til stede i sit eget liv.


Dybere kontakt til

dig selv,

dine udfordringer

og dine kvaliteter.

Længsel efter sandhed og søgen efter en højere grad af nærvær kan være  stærke drivkræfter i selvudviklingsarbejde.

Krop, energi, følelse og tanke


Mennesket er, som jeg kan opfatte det, en kompleks størrelse. Vi består af en krop, som vi kan sanse, måle og veje, og vi har tanker, som vi kan registrere på forskellig vis. Vi har også følelser, vi kan mærke, og som jeg ikke mener kan reduceres til ren fysiologi - selv om der tydeligvis er et samspil mellem vores krop og følelser. Vi kan fx få mavesår af at være følelsesmæssigt stressede, og omvendt kan fysisk opsændthed generere psykisk stress.


Endelig har vi vores energi, som for mig at se er noget andet end både krop, følelser og tanker. Jeg oplever, at de fleste mennesker godt kan mærke energi. Men fordi vi i vores kultur ikke rigtigt opererer med den størrelse, reducerer vi ofte energi, vi kan mærke, til noget fysisk og omtaler den fx som varme eller kulde. Ligesom vores krop og følelser er intimt forbundne, er  vores energi også tæt knyttet vores krop (og følelser). Blodcirkulationen kan eksempelvis blive bedre, når vi arbejder med vores energi, ligesom energiarbejde kan bidrage til at løsne fysiske spændinger. Omvendt kan kropslig opspænding blokere for energicirkulationen, og  bearbejdning af kroppen kan støtte en udvidelse og blødgørelse af vores energi.


Fordi krop, energi, følelser og tanke er tæt forbundet, er det for mig at se vigtigt at inddrage dem hver især, når man arbejder med selvudvikling. Samtidig er det forskelligt fra menneske til menneske, hvad  man er mest trukket til at arbejde med, og hvor behovet for en indsats er størst.  For nogle fylder det følelsesmæssige mest. Andre er mere kropsligt orienterede eller har måske smerter, som betyder, at  kroppen er det naturlige udgangspunkt i processen. 


For alle kan det imidlertid være af værdi at åbne sig for de forskellige aspekter af det at være et menneske og for de muligheder, forskellige arbejdsformer tilbyder. Eksempelvis kan man være optaget af, at man har mange tanker, som måske kører i ring, og som man gerne vil fri af. Her kan det måske hjælpe at meditere for at få ro i sindet  - men hvis  tankemylderet skyldes uløste, følelsesmæssige problematikker, er det nødvendigt at se på dem, for at man kan finde mere permanent indre fred.

Individuel psykoterapi

Pris: 650 kr. for 60-75 min.

Tidsbestilling på tlf. 2992 9523 - eller mail@sandrabuchhardt.dk