Psykoterapi

Psykoterapi


v. eksam. psykoterapeut Sandra Buchhardt


Tidsbestilling på tlf. 2992 9523 - 

eller mail@sandrabuchhardt.dk

Psykoterapi


Varighed: 60-75 min. - pris: 650 kr.

Terapien kan finde sted ved fysisk fremmøde eller via telefon, Facetime, Messenger eller Skype.


At få det bedre handler i høj grad om at få det bedre med dig selv. Og det første og vigtigste skridt er at se på og mærke ind i det, der er i dig. Det hjælper jeg dig med på en nænsom og konstruktiv måde, og sammen finder vi veje til at skabe de forandringer, du ønsker.


I terapien tager vi altid udgangspunkt i det, der fylder for dig her og nu. Det kan handle om dit arbejde, arbejdsløshed, dit parforhold eller det at være alene. Oplever du fx stress, uro, tristhed eller føler, du er kørt fast på en eller anden måde, kan det være udgangspunkt for terapien.

Mine specialer

Jeg hjælper mennesker, som døjer med bl.a.:

  • stress
  • angst
  • depression
  • jalousi
  • lavt selvværd og mindreværd
  • søvnproblemer


Bestil tid på tlf. 2992 9523 eller mail@sandrabuchhardt.dk

At vokse som menneske

Psykoterapien foregår i en respektfuld og omsorgsfuld atmosfære. Sammen udforsker vi det, du oplever som vanskeligt - i fuld accept. Uanset hvor store eller små, du selv oplever dine vanskeligheder, tager jeg dig alvorligt. I enhver udfordring har du en mulighed for personlig vækst og bedre kontakt til dine ressourcer - og dermed mulighed for at erobre et bedre selvværd, mere livsglæde og en større grad af selvudfoldelse.


Dine udfordringer - og dine ressourcer

Gennem en fordomsfri udforskning af de udfordringer, du har, opnår du en dybere forståelse af dig selv og din situation - og finder veje til at få det bedre indeni og også løse helt konkrete problemstillinger. Som terapeut understøtter jeg din selvudforskning og hjælper dig med at bearbejde dine vanskeligheder. Jeg har samtidig blik for dine unikke ressourcer og arbejder aktivt med at styrke din kontakt til dem - for en bedre kontakt til de kvaliteter, du også rummer, er en del af vejen til at få det bedre med dig selv..


Et mildt blik på dig selv

Mit udgangspunkt for det terapeutiske arbejde er en grundlæggende accept af, at mennesker indeholder både smukke og mindre flatterende sider. Accept er i min forståelse nødvendig for at turde se sig selv i øjnene og være ærlig over for sig selv. Det er derfor en del af terapien, at jeg hjælper dig med at få et mildt blik på dig selv og det liv, du lever.


Ring, hvis du har spørgsmål til terapien eller ønsker at bestille en tid, på: tlf. 29 92 95 23.


Min baggrund som psykoterapeut

Som terapeut trækker jeg først og fremmest på min egen erfaring fra mange år med terapi og selvudvikling. Derudover har jeg naturligvis en uddannelse som psykoterapeut - samt en række supplerende uddannelser; se dem her. I psykoterapien inddrager jeg forskellige redskaber, alt efter hvad jeg vurderer, vil være godt i forhold til netop dig - og ud fra hvordan du selv ønsker at arbejde. Samtaleterapien kan eksempelvis både tage form af kognitiv terapi og dybdepsykologisk terapi. Konkret kan samtalen suppleres med fx tankefeltterapi eller kropsterapi, drømme kan inddrages i terapien mv.


Jeg har arbejdet som psykoterapeut med individuel terapi og parterapi siden 2008 - se mere om min baggrund, erfaring og uddannelser her.

Skype og Facetime


Hvis det er mest praktisk for dig, at vi taler sammen via Skype eller Facetime, er det en mulighed. Det er bedst, hvis vi kan mødes fysisk første gang - derefter kan vi fint bruge Skype/Facetime, hvis du føler dig tilpas med det. Bor du langt væk eller ligefrem i udlandet, bruger vi selvfølgelig Skype eller Facetime helt fra starten. Jeg har også fine erfaringer med at tale sammen via god, gammeldags telefon, hvis du foretrækker det.

Tidsbestilling på mobiltlf. 2992 9523 - eller mail@sandrabuchhardt.dk

Ressourcer og vanskeligheder

Jeg skelner mellem personligheden, som vi danner igennem vores opvækst, og kvaliteterne, som er vores egentlige natur, og som tilsammen udgør vores individualitet. Alle mennesker er født med umistelige kvaliteter som eksempelvis glæde, visdom, kraft, kreativitet, medfølelse, blidhed, fred, værdighed og tålmodighed. 


Kontakt til dine ressourcer og blik for dine vanskeligheder

I mit perspektiv er en vigtig del af arbejdet at erobre kontakt til vores ressourcer, herunder vores kvaliteter. Vi har brug for at lade vores kvaliteter arbejde aktivt i os, når vi skal overvinde vores vanskeligheder og generelt til at nære, styrke og støtte os på vores vej i livet. Samtidig har vi også behov for ærligt at se vores personligheds uhensigtsmæssige mønstre i øjnene. Derfor søger jeg i terapien at finde en balance mellem arbejdet med at skabe kvalitetskontakt og arbejdet med at afdække og erkende personlighedsstrukturen.


 

Arbejdet med at få bedre kontakt med dine kvaliteter vil ofte trække ting frem, som står i vejen for denne kontakt. Og i takt med at du bearbejder dine blokeringer, styrker du kontakten til dine kvaliteter. Jo mere vi forsøger at udfolde vores kvaliteter, desto mere får vi blik for vores personlighed og de strukturer og mønstre, der gør, at vi lukker af for kontakt med os selv og til verden omkring os - og omvendt: jo bedre vi kender vores egne mønstre, desto mindre magt har de over os - og desto mere kan vi åbne os mod verden og lade vores kvaliteter flyde frit.


Jo mere vi tør lade vores kvaliteter blive synlige og udfolder dem i vores liv, desto bedre selvværdsfølelse får vi. Ud over et bedre selvværd giver det dyb mening at bruge vores kvaliteter aktivt - og det fører igen til øget livsglæde,  mod på livet  og livsappetit.


Længsel efter noget dybere

Hvis du har en uspecifik fornemmelse af, at der mangler noget i dit liv, hvis du føler længsel eller savn uden helt at vide efter hvad, kan det også være udgangspunkt for terapien. Selv om ens liv egentlig fungerer godt, kan man opleve, at eksempelvis meningsløshed, håbløshed, rastløshed eller uro fylder i én. Og bearbejdelsen af disse tilstande er en mulighed for at føle bl.a. større glæde, selvaccept, frihed og fredfyldthed - og få dybere kontakt til dig selv.


At blive virkelig

Længslen efter at blive mere sand og i overensstemmelse med sig selv kan være en stærk motivationsfaktor i det terapeutiske arbejde. Og en væsentlig del af arbejdet består i at opdyrke og træne en kvalitet som ærlighed (først og fremmest i forhold til sig selv) samt evnen til at mærke efter, hvad der er hvad - såvel inden i som uden for sig selv. Ærlighed kan være dybt opløftende og understøtter evnen til at være nærværende og til stede i sit eget liv.


Længsel efter sandhed og søgen efter en højere grad af nærvær kan være  stærke drivkræfter i selvudviklingsarbejde.

Dybere kontakt til

dig selv,

dine udfordringer

og dine kvaliteter.

Krop, energi, følelse og tanke


Mennesket er, som jeg kan opfatte det, en kompleks størrelse. Vi består af en krop, som vi kan sanse, måle og veje, og vi har tanker, som vi kan registrere på forskellig vis. Vi har også følelser, vi kan mærke, og som jeg ikke mener kan reduceres til ren fysiologi - selv om der tydeligvis er et samspil mellem vores krop og følelser. Vi kan fx få mavesår af at være følelsesmæssigt stressede, og omvendt kan fysisk opsændthed generere psykisk stress.


Endelig har vi vores energi, som for mig at se er noget andet end både krop, følelser og tanker. Jeg oplever, at de fleste mennesker godt kan mærke energi. Men fordi vi i vores kultur ikke rigtigt opererer med den størrelse, reducerer vi ofte energi, vi kan mærke, til noget fysisk og omtaler den fx som varme eller kulde. Ligesom vores krop og følelser er intimt forbundne, er  vores energi også tæt knyttet vores krop (og følelser). Blodcirkulationen kan eksempelvis blive bedre, når vi arbejder med vores energi, ligesom energiarbejde kan bidrage til at løsne fysiske spændinger. Omvendt kan kropslig opspænding blokere for energicirkulationen, og  bearbejdning af kroppen kan støtte en udvidelse og blødgørelse af vores energi.


Fordi krop, energi, følelser og tanke er tæt forbundet, er det for mig at se vigtigt at inddrage dem hver især, når man arbejder med selvudvikling. Samtidig er det forskelligt fra menneske til menneske, hvad  man er mest trukket til at arbejde med, og hvor behovet for en indsats er størst.  For nogle fylder det følelsesmæssige mest. Andre er mere kropsligt orienterede eller har måske smerter, som betyder, at  kroppen er det naturlige udgangspunkt i processen. 


For alle kan det imidlertid være af værdi at åbne sig for de forskellige aspekter af det at være et menneske og for de muligheder, forskellige arbejdsformer tilbyder. Eksempelvis kan man være optaget af, at man har mange tanker, som måske kører i ring, og som man gerne vil fri af. Her kan det måske hjælpe at meditere for at få ro i sindet  - men hvis  tankemylderet skyldes uløste, følelsesmæssige problematikker, er det nødvendigt at se på dem, for at man kan finde mere permanent indre fred.

Individuel psykoterapi

Pris: 650 kr. for 60-75 min.

Tidsbestilling på tlf. 2992 9523 - eller mail@sandrabuchhardt.dk

Selvudviklingsgruppe i Silkeborg

 

Det er mit ønske at starte en selvudviklingsgruppe op i efteråret 2022. Gruppen vil være fortløbende og med 3-8 deltagere.

 

Formålet med gruppen er at tilbyde en ramme for dig, der ønsker en dybtgående og længerevarende selvudviklingsproces. Målet med arbejdet i gruppen er at styrke kontakten til dine umistelige kvaliteter og den individuelle essens, vi alle har, og udfolde dine kvaliteter i stadig større grad.

 

Arbejdet vil naturligt trække de mønstre frem, som spærrer for udfoldelsen af dine kvaliteter. I bearbejdelsen af disse mønstre bliver det at have et mildt og kærligt blik på dig selv af største vigtighed, hvorfor vi også vil arbejde med at opbygge følelse for os selv – samt en nænsom og støttende atmosfære i gruppen, som kan være med til at understøtte den enkelte deltagers individuelle proces.

 

Gruppen vil mødes en weekend om måneden eller deromkring – cirka 10 weekender årligt.

 

 

Om arbejdet i gruppen

 

Arbejdsformer

 

Forløbet af dagene og arbejdsformerne på gruppen vil i store træk se sådan ud:

 

Lørdag (9.00-17.00)

 

Oplæg

Lørdagen starter med et oplæg fra mig om weekendens tema(er). Det kan fx være om kvalitets-felter, vi vil forsøge at skabe kontakt til, problematikker vi vil prøve at kaste lys på, chakras, vi vil arbejde med osv.

 

Yogapilates

Derefter laver vi yogapilates for at bevæge kroppen og energien og støtte den indre kontakt. Vi arbejder med lettere styrketræning, udspænding og afspænding i en vekselvirkning. Der vil altid være en nænsom tilgang til kroppen og mulighed for at tilpasse øvelser, så alle deltagere kan være med.

 

Formiddagspause

 

Meditation og udtryk

Efter formiddagspausen mediterer vi sammen. Jeg guider meditationerne, hvoraf nogle meditationer vil være gennemgående, andre være mere specifikt rettet mod weekendens tema. Derefter vil der være mulighed for, at hver enkelt deltager giver et udtryk om meditationen og fx også om temaet, effekten af yogapilates og andet, der måtte fylde – og få en terapeutisk respons fra mig.

 

Oplæg og øvelse

Alt afhængig af tiden, og hvor gruppen er, vil der nu komme et kortere oplæg fra mig efterfulgt af en meditation eller øvelse, herunder øvelser der involverer en eller anden form for udveksling med én eller flere af de øvrige deltagere i gruppen.

 

Eftermiddagspause

 

Meditation og udtryk

Vi arbejder videre med nye meditationer og efterfølgende mulighed for udtryk og terapeutisk respons.


Kort pause

 

Dansemeditation

Vi slutter dagen af med dansemeditation. Først varmer vi krop og sind op med blide øvelser, som inviterer dig til at være nærværende i kroppen og bevæge dig ud fra impulser i din krop, energi og følelse. Derefter dansemediterer vi i omkring ½ time til musik af forskellig art.

 

Afrunding

Efter dansemeditationen er der mulighed for et kortere udtryk og evt. respons, før du får en aftenøvelse med hjem.

 

 

Søndag (9.00-17.00)

 

Meditation

Søndagen starter med en kortere meditation, hvor du mærker ind i, hvor du er lige nu.

 

Drømmetydning og evt. andet udtryk

Derefter ser vi på nattens drømme, hvis nogen kan huske noget fra dem. Her er også mulighed for at give et udtryk om andet, der er oppe for dig.

 

Yogapilates

Derefter laver vi yogapilates ligesom om lørdagen – evt. i lidt kortere tid, afhængigt af drømmenes og de øvrige udtryks fyldighed.

 

Formiddagspause

 

Meditation og udtryk

Efter formiddagspausen mediterer vi sammen, ligesom om lørdagen, og igen er der mulighed for udtryk og terapeutisk respons efter meditationen.

 

Oplæg og øvelse

Ligesom om lørdagen vil der alt afhængig af tiden og gruppens energi nu komme et oplæg fra mig efterfulgt af en meditation eller øvelse.

 

Eftermiddagspause

 

Meditation og udtryk

Igen arbejder vi videre med meditation og efterfølgende mulighed for udtryk og terapeutisk respons.


Kort pause

 

Dansemeditation

Ligesom om lørdagen slutter vi dagen af med dansemeditation, før vi runder af for denne gang.

 

Afrunding

Mulighed for udtryk og respons, herunder vejledning i forhold til din videre proces frem til næste gruppe.

 

 

Krop, energi, følelse og tanke

 

Generelt vil arbejdet i gruppen have et bredt sigte: Vi vil arbejde kropsligt, energetisk og følelsesmæssigt, da arbejdet med hvert af de tre områder vil have en effekt på de to øvrige, og da et samspil mellem de tre er ønskeligt - og en forudsætning for helingen af det mentale felt.

 

Vi vil også inddrage vidensfelter, der kan virke som inspiration i din selvudviklingsproces – eksempelvis:

 

  • drømmeforståelse, drømmetydning, drømmesymbolik mv.
  • anatomi og fysiologi, herunder samspillet mellem krop og psyke, fysisk og psykisk stress, hvad der kan skabe ro i krop og sind mv.
  • energilære, herunder de vigtigste chakras
  • enneagrammet, herunder de 9 punkter og deres spirituelle kvaliteter samt fysiske, psykiske og energetiske udfordringer

 

 

Tilmelding

 

Før du tilmelder dig gruppen, skal du have en afklarende samtale med mig – denne samtale er gratis og varer ca. 1 time. Her vil vi se på de muligheder og evt. udfordringer, der kan være for dig i forhold til at gå i selvudviklingsgruppe hos mig. Hvis du ikke i forvejen går i terapi hos mig, følger min undervisning i yogapilates eller andet, er det også en mulighed for dig til at fornemme, om jeg som terapeut og lærer overhovedet er noget for dig.

 

Gruppen starter op, når der er min. 3 tilmeldte.

 

Skriv til mail@sandrabuchhardt.dk eller sms/ring på 2992 9523 for at høre nærmere og evt. få en tid til en afklarende samtale.


Sted: Gruppen vil mødes et sted i Silkeborg eller nærmeste omegn.


Tid: En weekend om måneden, undtagen juli og august måned, dvs. i alt 10 weekender årligt.


Pris: 1200 kr. pr. weekend