Terapi

Terapi


v. Sandra Buchhardt

Ladelundsvej 8, 8600 Silkeborg


Tlf. 2992 9523


- parterapi, individuel terapi og kraniosakral terapi

 

Parterapi


Varighed: 60-75 min. - pris: 850 kr.

Parterapien kan finde sted ved fysisk fremmøde eller via telefon, Facetime, Messenger eller Skype.


I parterapien tager vi udgangspunkt i det, I ønsker at arbejde med. Vi udforsker konkrete vanskeligheder i jeres forhold, og samtidig arbejder vi aktivt med jeres kommunikation. Der er nemlig store gevinster at hente i at blive bedre til at tale sammen - langt de fleste parforholds-problemer udspringer af dårlig eller manglende kommunikation.


Nogle gange kan jeg som parterapeut bidrage med forslag til at løse forskellige problemstillinger, men det vigtigste udbytte af parterapien er, at I som par bliver bedre til sammen at finde frem til den bedste løsning. Og det bliver I rigtig gode til ved at træne det at tale godt sammen.


En god kommunikation i parforholdet handler både om, hvordan I hver især udtrykker jer, og det handler om at lytte. Begge dele øver vi i parterapien. Igennem den samtale, vi har, bliver det klart, hvordan I kan arbejde videre derhjemme - og I kan få helt konkrete øvelser med hjem, i det omfang I ønsker det.


Ring, hvis I har spørgsmål til terapien eller ønsker at bestille en tid, på: tlf. 29 92 95 23.


I kan som par komme i parterapi, når I står over for store udfordringer - men også når I egentlig har det fint sammen, men synes, at jeres måde at tale sammen på godt kunne blive bedre. Parforholdet har godt af, at kommunikationen får et service-eftersyn med jævne mellemrum. Det er en af de mest effektive måder at pleje sit parforhold på.


I kan som par ikke komme i parterapi, hvis den ene part ikke vil - for det kræver to at skabe og vedligeholde et godt parforhold, og parterapien kræver noget af jer begge to. Det er helt i orden, hvis den ene af jer eller I begge er i tvivl om, hvorvidt I skal blive sammen - sålænge I begge er indstillet på at være aktivt deltagende i parterapien, herunder villige til at se på jeres egen andel af de problemer, I har i parforholdet.


Parterapi er for par, der bor sammen, og par, der bor hver for sig. Parterapi er også for par, som er skilt og evt. har fundet nye partnere, men hvor fx fælles børn nødvendiggør, at der også efter parforholdets afslutning er en god kommunikation. Endelig kan parterapi være en mulighed for at arbejde med relationen mellem en forælder og et ungt eller voksent barn.


Jeg har arbejdet som parterapeut siden 2009 - se mere om min baggrund, erfaring og uddannelser her.


Parterapi

Pris: 850 kr. for 60-75 min.

Bestil tid på tlf. 2992 9523  eller mail@sandrabuchhardt.dk

Du kan også gå i individuel terapi hos mig - i form af psykoterapi og kraniosakral terapi:

Psykoterapi


Individuelle samtaler med fokus på det, du ønsker at arbejde med.


Vanskeligheder i forhold til arbejde, arbejdsløshed, parforhold eller det at være alene? Stress, depressivitet eller angst kan være en indgang til at erobre dybere kontakt til dig selv og dine kvaliteter.

Kraniosakral terapi


Blid kropsbehandling, som afspænder og vitaliserer krop og psyke.


Ryg- og nakkesmerter, piskesmæld, stress, søvnproblemer, hovedpine, forstoppelse og meget andet kan ofte bedres eller helt afhjælpes med kraniosakral terapi.

Vejen til at få det bedre er at få det bedre med dig selv.


Terapi er et rum dedikeret til dig - et sted, du får dybere kontakt til, hvad der foregår inden i dig. Når du forstår dig selv bedre, bliver det lettere at finde vej med det, du står i. Du får også større selvaccept, når du lytter til det, der er - præcis som det er.


Et terapiforløb er en investering i dig selv og en reel mulighed for at få det bedre. Parterapi og individuel terapi er dedikeret hjælp til dig, men kræver også noget af dig. Og det gælder uanset, om det er din krop eller dine følelser, der kalder på hjælp - eller begge på én gang.


Et terapiforløb er en investering af tid, penge og opmærksomhed i en kortere eller længere periode. Udbyttet er, at du får det bedre - i kroppen og/eller psykisk. For uanset hvilke konkrete omstændigheder, der er i netop dit liv, er den eneste helt sikre vej til at få det bedre, at du får det bedre med dig selv.


Dybere kontakt til

dig selv,

dine udfordringer

og dine kvaliteter.

Længsel efter sandhed og søgen efter en højere grad af nærvær kan være  stærke drivkræfter i selvudviklingsarbejde.

Kærlig selvkonfrontation


Selvudvikling inkluderer konfrontation med de sider af os selv, som spærrer for vores udfoldelse. Og at konfrontere sig selv kræver selvomsorg og omhu. Det er derfor en vigtig del af arbejdet at lære at drage omsorg for sig selv og opbygge følelse for sig selv, så selvkonfrontationen ikke bliver hård og selvfordømmende, men kærlig og virkelig.

Der findes mange forskellige indgange til et selvudviklingsarbejde - og mange måder at arbejde med sig selv på.  Arbejdet kan ske ved hjælp af samtaler - individuelle eller sammen med en partner og med støtte fra kropsbehandlinger og anden hjælp til kropslig bearbejdning. Jeg tilbyder en række arbejdsformer, hvoraf flere kan kombineres med hinanden - alt efter hvad du føler behov for nu eller senere:

Drømmegruppe


Varighed: 3 timer pr. gang (inkl. en kort pause)

Pris: 250 kr. pr. gang


Drømmenes sprog er symbolske billeder, som beskriver vores indre liv meget præcist. Som regel kræver det imidlertid en indsats at få åbnet drømmebillederne og genkendt dem i sit liv, og denne proces medvirker til at gøre drømmenes vejledning levende i os.

 

I drømmegruppen får du mulighed for at træne drømmetydning i praksis. Hver deltager har en ny drøm med hver gang, og vi bruger cirka en halv time på hver drøm. Med nysgerrighed, indlevelsesevne og gensidig respekt som de vigtigste redskaber arbejder vi med at få drømmene til at åbne sig. Vi vil se på den enkelte drøm som en kommentar til drømmerens liv og søge at forstå drømmens budskaber, set i forhold til drømmerens aktuelle (indre og evt. ydre) livssituation.

 

Når der er anledning til det, vil generelle træk ved drømme og symboler blive belyst. Lidt teori vil således blive inddraget undervejs, men hovedvægten ligger på praktisk drømmearbejde.


Vi vil også arbejde kreativt med drømmene og herigennem opleve forskellige indgangsveje til at få dybere kontakt med drømmene og deres budskaber. De gange vi arbejder med kreativt udtryk, bliver responsen fra mig kortere, men til gengæld bliver der en længere periode til selvfordybelse i drømmen.


Der er p.t. ingen igangværende drømmegrupper. Kontakt mig, hvis du er interesseret i at gå i drømmegruppe - så starter vi op, så snart der er tre deltagere.


Min baggrund som drømmetyder


Jeg har arbejdet med drømme siden 1997 - først med mine egne og senere også med andres. Siden 2008 har jeg som psykoterapeut arbejdet med andres drømme i individuel terapi samt i drømmegrupper. Jeg har modtaget undervisning i drømmetydning af blandt andre:


Jens Enemark

Ellen Enemark

Gunhild Noltensmeier

Ole Lauritsen


Individuel drømmetydning

I stedet for at gå i en drømmegruppe, kan du også arbejde individuelt med dine drømme hos mig. Her tager vi udgangspunkt i en eller flere af dine drømme og lader dem udpege de områder i dit liv, der har brug for opmærksomhed - det gælder både vanskeligheder og ressourcer. Vi undersøger, hvordan drømmene spejler dine handlemåder, og hvilke budskaber der kan ligge heri. Der er også mulighed for en kortere drømmetydning over telefonen (pris: 150 kr. pr. kvarter).